Počet záznamů: 1

Improved efficiency of materials processing by dual action of XUV/Vis-NIR ultrashort laser pulses and comprehensive study of high-order harmonic source at PALS

 1. 1.
  0334235 - FZU-D 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jakubczak, Krzysztof - Mocek, Tomáš - Rus, Bedřich - Hřebíček, J. - Sawicka, Magdalena - Kim, I. J. - Park, S.B. - Kim, T.K. - Lee, G.H. - Nam, C. H. - Chalupský, Jaromír - Hájková, Věra - Juha, Libor - Sobota, Jaroslav - Fořt, Tomáš
  Improved efficiency of materials processing by dual action of XUV/Vis-NIR ultrashort laser pulses and comprehensive study of high-order harmonic source at PALS.
  [Zvýšení efektivity zpracování materiálů duální akcí XUV/Vis-NIR ultrakrátkých laserových impulsů a komplexní vývoj zdroje vysokých harmonických v centru PALS.]
  Advances in X-Ray/EUV Optics and Components IV. Bellingham: SPIE, 2009 - (Khounsary, A.; Morawe, C.; Goto, S.), 736010/1-736010/11. Proceedings of SPIE, 7448. ISBN 978-0-8194-7738-5. ISSN 0277-786X.
  [Advances in X-Ray/EUV Optics and Components IV. San Diego (US), 03.08.2009-05.08.2009]
  Grant CEP: GA AV ČR KAN300100702; GA MŠk LC510; GA MŠk(CZ) LC528; GA MŠk LA08024; GA ČR GC202/07/J008
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523; CEZ:AV0Z20650511
  Klíčová slova: High-order Harmonic Generation (HHG) * materials machining * nanopatterning * femtosecond laser pulses * Laser Induced Periodic Surface Structures (LIPSS)
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery
  http://dx.doi.org/10.1117/12.826404

  We demonstrate a novel experimental method for improvement of efficiency of structural surface modification of various solids (PMMA, amorphous carbon) achieved by simultaneous action of XUV (21.6 nm), obtained from highorder harmonic generation (HHG), and VIS-NIR (410/820 nm) laser pulses. Although the fluence of each individual pulse was far below the surface ablation threshold, very efficient and specific material modification was observed after irradiation by a single or a few shots of mixed XUV/VIS-NIR radiation.

  Představujeme novou experimentální metodu pro efektivní strukturální povrchovou úpravu různých materiálů (PMMA, amorfní uhlík), jež je založena na současném působení XUV (21,6 nm) a Vis-NIR (410/820 nm) pulsů laserového záření. Ačkoli byla intenzita jednotlivých pulsů hluboko pod prahem ablace, bylo dosaženo velmi účinné modifikace povrchu po ozáření jediným výstřelem kombinovaného XUV/Vis-NIR záření.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179022