Počet záznamů: 1

Factors controlling superelastic damping capacity of SMAs

 1. 1.
  0334215 - FZU-D 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Heller, Luděk - Šittner, Petr - Pilch, Jan - Landa, Michal
  Factors controlling superelastic damping capacity of SMAs.
  [Faktory kontrolující superelastické tlumení slitin s tvarovou pamětí.]
  Journal of Materials Engineering and Performance. Roč. 18, 5-6 (2009), 603-611 ISSN 1059-9495
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520; CEZ:AV0Z20760514
  Klíčová slova: shape memory alloys * superelastic damping * thermomechanical testing
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 0.592, rok: 2009

  In this paper, questions linked to the practical use of superelastic damping exploiting stress-induced martensitic transformation for vibration damping are addressed. Four parameters, particularly vibration amplitude, prestrain, temperature of surroundings, and frequency, are identified as having the most pronounced influence on the superelastic damping. Their influence on superelastic damping of a commercially available superelastic NiTi wire was experimentally investigated using a self-developed dedicated vibrational equipment. Experimental results show how the vibration amplitude, frequency, prestrain, and temperature affect the capacity of a superelastic NiTi wire to dissipate energy of vibrations through the superelastic damping. A special attention is paid to the frequency dependence (i.e., rate dependence) of the superelastic damping.

  Práce se zabývá otázkami spojenými s praktickým využitím napěťově indukované martensitické transformace pro tlumení vibrací. Je studován vliv čtyř parametrů - amplituda vibrací, předdeformace, teplota okolí a frekvence na velikost superelastického tlumení.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0179009