Počet záznamů: 1  

Strawson and Kant on Being 'I'

 1. 1. 0334191 - FLU-F 2010 RIV SK eng J - Článek v odborném periodiku
  Kuneš, Jan
  Strawson and Kant on Being 'I'.
  [Strawson a Kant o bytí "Já".]
  Organon F. Roč. 16, č. 4 (2009), s. 493-509 ISSN 1335-0668
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: person * subject * self-knowledge * self-conciousness
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Strawson developed his descriptive metaphysics in close relation to Kant's metaphysics of experience which can be understood as a particular version of descriptive metaphysics. At the same time, Strawson rejects the foundations of Kant's version of descriptive metaphysics which, according to him, is a species of psychology. A comparison of Strawson's conception with Kant's conception of being 'I', reveals its systematic shortcomings that rather support against Strawson's purpose, Kant's version of descriptive metaphysics as a theory of subjectivity.

  Strawson rozvinul svou deskriptivní metafyziku v úzké návaznosti na Kantovu metafyziku zkušenosti, která může být povazována za zvláštní případ deskriptivní metafyziky. Zároveň však Strawson popírá základy Kantovy verze deskriptivní metafyziky, které podle něho patří do psychologie. Srovnání Strawsonova pojetí bytí Já s Kantovým ukazuje systematické nedostatky Strawsonovy koncepce, které proti jeho záměru upřednostňují kantovskou verzi deskriptivní metafyziky jako teorie subjektivity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178993