Počet záznamů: 1  

A Comparison of Tropospheric NO2 Columns Retrieved from Satellite Instruments with Model Values Simulated by the Mesoscale Model CAMx

 1. 1. 0334174 - UIVT-O 2010 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Eben, Kryštof - Resler, Jaroslav - Juruš, Pavel - Belda, Michal
  A Comparison of Tropospheric NO2 Columns Retrieved from Satellite Instruments with Model Values Simulated by the Mesoscale Model CAMx.
  [Srovnání troposférických sloupců NO2 měřených satelitními přístroji s modelovými hodnotami simulovanými mezoměřítkovým modelem CAMx.]
  Atmospheric Composition change. Causes and Consequences - Local to Global. Roma: Aracne, 2009 - (Fuzzi, S.; Maione, M.), s. 1-4. ISBN 978-88-548-2268-9.
  [ACCENT Symposuim /2./. Urbino (IT), 23.05.2007-27.05.2007]
  Grant CEP: GA AV ČR 1ET400300414
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: tropospheric column of NO2 * satellite instruments * chemical model CAMx * representativity of measuring stations
  Kód oboru RIV: DI - Znečištění a kontrola vzduchu

  A comparison of retrieved tropospheric NO2 columns from satellite instruments SCIAMACHY and OMI with their model counterparts has been performed for one month’s simulation of the pair WRF-CAMx. A good correspondence has been found. A simplified version of optimum interpolation in the state space consisting of tropospheric columns has been run. The ratio of analysed to model column has been used as a scaling factor for model ground level NO2 concentrations. If the corrected concentrations fit better with observations, it may be an evidence of model bias in all vertical levels. If the correction is small but the model fit is poor, it may be an evidence of lack of representativity of the station.

  Bylo provedeno srovnání troposférických sloupců NO2 získaných z měření satelitními přístroji OMI a SCHIAMACHY s jejich modelovými protějšky. Porovnání bylo provedeno pro simulaci modelovým párem WRF-CAMx v délce jednoho měsíce. Byla nalezena dobrá shoda měření s modelem. Rovněž byla testována zjednodušená verze optimální interpolace ve stavovém prostoru troposférických sloupců. Poměr analyzovaného a modelového sloupce byl použit jako multiplikativní faktor pro modelové hodnoty přízemních koncentrací NO2. Pokud takto opravená koncentrace lépe odpovídá měřením, je to znakem vychýlení modelu ve všech vertikálních úrovních v místě pozorování. Pokud naopak tato oprava je malá a zároveň shoda modelu s pozorováním je špatná, může se jednat o nedostatek reprezentativity dané stanice.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178983