Počet záznamů: 1  

Globální souvislosti mezi půdou, degradací půdy a záplavami (dokončení)

 1. 1. 0334152 - BC-A 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šimek, Miloslav - Hynšt, Jaroslav
  Globální souvislosti mezi půdou, degradací půdy a záplavami (dokončení).
  [Global relationships between soil, soil degradation and floods (part 2).]
  Úroda. -, č. 11 (2009), s. 54-55 ISSN 0139-6013
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: soil * soil degradation * floods
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Degradace půd je celosvětový problém, jehož rozsah a dosah si lidstvo vesměs ještě neuvědomuje. Tento globální problém se ale stále častěji připomíná, a to někdy dosti nečekaně, např. i v souvislosti s nedávnými záplavami v naší zemi. Záplavy půdu také degradují a půda již degradovaná se obtížněji vyrovnává se zaplavením. Degradace půdy spočívá ve vratném nebo nevratném poškození půdy, respektive v poškození některých fyzikálních, chemických či biologických vlastností a charakteristik.

  Soil degradation is very serious global problem. For example, floods in the Czech Republic represent an important mechanism of soil degradation. Soil degradation is a damage of soil; in fact it is a damage of physical, chemical and or biological soil properties.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178964