Počet záznamů: 1  

Toeplitz and Hankel operators and Dixmier trances on the unit ball of C-n

 1. 1. 0334145 - MU-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Engliš, Miroslav - Guo, K. - Zhang, G.
  Toeplitz and Hankel operators and Dixmier trances on the unit ball of C-n.
  [Toeplitzovy a Hankelovy operátory a Dixmierovy stopy na jednotkové kouli v C-n.]
  Proceedings of the American Mathematical Society. Roč. 137, č. 11 (2009), s. 3669-3678 ISSN 0002-9939
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA201/06/0128
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
  Klíčová slova: Schatten-von Neumann classes * Macaev classes * trace * Dixmier trace * Toeplitz operators * Hankel operators
  Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
  Impakt faktor: 0.640, rok: 2009

  We compute the Dixmier trace of pseudo-Toeplitz operators on the Fock space. As an application we find a formula for the Dixmier trace of the product of commutators of Toeplitz operators on the Hardy and weighted Bergman spaces on the unit ball of C-d. This generalizes an earlier work of Helton-Howe for the usual trace of the anti-symmetrization of Toeplitz operators.

  Je spočtena Dixmierova stopa pseudo-Toeplitzova operátoru na Fockově prostoru. Jako aplikace je nalezen vzorec pro Dixmierovu stopu součinu komutátoru Toeplitzových operátorů na Hardyho a vážených Bergmanových prostorech na jednotkové kouli v C-d. To zobecňuje dřívější práci Heltona-Howeho pro obyčejnou stopu antisymetrizace Toeplitzových operátorů.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178957
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Englis4.pdf1207 KBVydavatelský postprintvyžádat