Počet záznamů: 1  

Military activities on Rome's frontier. The evidence of aerial archaeology

 1. 1. 0334109 - ARU-G 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Gojda, Martin
  Military activities on Rome's frontier. The evidence of aerial archaeology.
  [Vojenské aktivity na římské hranici. Doklady letecké archeologie.]
  Mitteleuropa zur Zeit Marbods. Tagung Roztoky u Křivoklátu 4.-8.12.2006. 19. Internationales Symposium Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2009 - (Salač, V.; Bemmann, J.), s. 577-594. ISBN 978-80-87365-20-5.
  [Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum /19./. Roztoky u Křivoklátu (CZ), 04.12.2006-08.12.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: aerial reconnaissance * aerial photography * Roman empire * military installations * temporary camps
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  The contribution brings a survey of the history and contemporary trends in the field of aerial prospecting and documentation of Rome's frontier. It is aimed at three geographical areas - Near East/North Africa, Great Britain and Central Europe.

  Příspěvek je přehlednou studií o minulých a aktuálních trendech v oblasti letecké prospekce a dokumentace hranice starověké římské říše. Je zaměřen na tři zeměpisné oblasti - Blízký východ/severní Afriku, Velkou Británii a střední Evropu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178929