Počet záznamů: 1  

Strupovitost hlíz vážný problém při pěstování brambor

 1. 1. 0334102 - BC-A 2010 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Diviš, J. - Krištůfek, Václav
  Strupovitost hlíz vážný problém při pěstování brambor.
  [Common scab important problem at growing of potato.]
  Variantní pěstitelské systémy pro 3. tisíciletí, sborník konference s mezinárodní účastí. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009, s. 142-145. ISBN 978-80-213-1998-1.
  [Variantní pěstitelské systémy pro 3. tisíciletí. Praha (CZ), 05.11.2009]
  Grant CEP: GA MZe QH92151
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: common scab * potato * varieties
  Kód oboru RIV: EH - Ekologie - společenstva

  Na plochách se silným a slabým výsledkem obecné strupovitosti byly pěstovány odrůdy brambor silně náchylné (Agria) a s nízkou náchylností (Kariera) ke strupovitosti hlíz. Stupeň napadení strupovitosti hlíz byl vyhodnocen podle stupnice Wenzel a Demel (1967). Získané výsledky potvrdily významné postavení odrůdy jako nepřímého opatření v ochraně brambor proti obecné strupovitosti. Odrůdy Agria a Kariera je možné využít jako indikační odrůdy výskytu obecné strupovitosti na polích.

  Potato varieties with high susceptibility (Agria) and low susceptibility (Kariera) to common scab were grown on both the sites with a low occurrence and with a strong occurrence of common scab. The degree of common scab was evaluated by using the scale of Wenzel and Demel (1967). The obtained results confirmed tne significant position of the variety as the indirect measure of common scab protection. It is possible to use both varieties Agria and Kariera for indication of common scab occurrence at field conditions.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178925