Počet záznamů: 1

High resolution X-ray laser backlighting of plasmas using spatial filtering technique

 1. 1.
  0334085 - FZU-D 2010 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kozlová, Michaela - Rus, Bedřich - Mocek, Tomáš - Polan, Jiří - Homer, Pavel - Snopek, David - Jakubczak, Krzysztof - Fajardo, M. - Barszczak Sardinha, A.
  High resolution X-ray laser backlighting of plasmas using spatial filtering technique.
  [Vysoce účinná modifikace povrchů pevných látek duální akcí XUV/Vis-NIR laserových pulsů.]
  X-Ray Lasers 2008. Dordrecht: Springer, 2009 - (Ciaran, L.; Riley, D.), S.417-425. ISBN 978-1-4020-9923-6.
  [International Conference on X-Ray Lasers /11th./. Belfast (GB), 17.08.2008-22.08.2008]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: X-ray laser * backlighting * plasma * spatial filtering * TCE * QSS
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery

  We developed and experimentally demonstrated a novel X-ray laser backlighting technique based on spatial filtering, which allows to dramatically reduce the contribution of plasma self-emission. This technique was used for probing of plasmas relevant to Ne-like and Ni-like lasers schemes. We report on measurements of 2D electron density profiles of line plasmas produced under conditions corresponding to X-ray laser amplifiers operating in TCE and QSS regimes. The probed plasmas were produced on 1-mm long targets by 300-ps long laser pulses of 1.3 μm light, at intensities of up to 4×1013 Wcm-2. The investigated plasmas were actively probed by Ne-like Zn laser, delivering multimillijoule output at 21.2 nm.

  Vyvinuli jsme a experimentálně ověřili novou techniku prosvěcování plazmatu RTG laserem založenou na prostorovém filtrování.Tato technika umožňuje výrazně snížit příspěvek z vlastní emise plazmatu. Technika byla použita pro sondování plazmat relevantních k neonu a niklu podobných laserových schémat. Experimentálně byli změřeny 2D profily elektronové hustoty plazmatického sloupce. Plazmatický sloupec vznikl za stejných podmínek, které odpovídají zesilovačům pro RTG lasery pracující v TCE (Transient Collisional Excitation) a QSS (Quasi-Steady State) režimech. Prosvěcování byla podrobena plazmata vzniklá na 1-mm širokých pevných terčích. Tato plazmata vznikla fokuzací 300-ps dlouho laserového pulsu s vlnovou délkou 1,3μm a maximální intenzita dosahovala až 4 × 1013 Wcm-2. Zkoumaná plazmata byla prosvěcována neonu podobným zinkovým laserem, jehož energie pulsu dosahuje řádu několika milijouleů na vlnové délce na 21,2 nm.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178912