Počet záznamů: 1  

Highly efficient surface modification of solids by dual action of XUV/Vis-NIR laser pulses

 1. 1. 0334084 - FZU-D 2010 RIV NL eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mocek, Tomáš - Jakubczak, Krzysztof - Polan, Jiří - Homer, Pavel - Rus, Bedřich - Kim, I. J. - Kim, C. M. - Park, S.B. - Kim, T.K. - Lee, G.H. - Nam, C. H. - Chalupský, Jaromír - Hájková, Věra - Juha, Libor
  Highly efficient surface modification of solids by dual action of XUV/Vis-NIR laser pulses.
  [Vysoce účinná modifikace povrchů pevných látek duální akcí XUV/Vis-NIR laserových pulsů.]
  X-Ray Lasers 2008. Dordrecht: Springer, 2009 - (Ciaran, L.; Riley, D.), s. 401-406. ISBN 978-1-4020-9923-6.
  [International Conference on X-Ray Lasers /11th./. Belfast (GB), 17.08.2008-22.08.2008]
  Grant CEP: GA ČR GC202/07/J008; GA AV ČR KAN300100702
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: high-order harmonic generation * material processing * nanopatterning * laser induced periodic surface structures
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery

  We demonstrate a novel experimental method for unusual structural surface modification of various solids (PMMA, amorphous carbon) achieved by simultaneous action of XUV (21.6 nm), obtained from high-order harmonic generation, and Vis-NIR (410/820 nm) laser pulses. Although the fluence of each individual pulse was far below the surface ablation threshold, very efficient and specific material expansion was observed after irradiation by a few shots of mixed XUV/Vis-NIR radiation.

  Byla vyvinuta a demonstrována nová experimentální metoda pro efektivní strukturální povrchovou úpravu různých materiálů (PMMA, amorfní uhlík), jež je založena na současném působení XUV (21,6 nm) a Vis-NIR (410/820 nm) pulsů laserového záření. Ačkoli byla intenzita jednotlivých pulsů hluboko pod prahem ablace, bylo dosaženo velmi účinné modifikace povrchu po ozáření jediným výstřelem kombinovaného XUV/Vis-NIR záření.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178911