Počet záznamů: 1  

Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží

 1. 1. 0334079 - FLU-F 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Ratajová, Jana - Storchová, Lucie
  Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží.
  [Woman is not a monster but the sweetest creature of God.]
  Dolní Břežany: Scriptorium, 2009. 821 s. ISBN 978-80-87271-08-7
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA404/07/0868
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: gender * matrimony * early modern
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  The book is the second volume within the framework of a four year-research project financed by the Czech Grant Agency. This volume deals with matrimony, the main axis of the early modern gender imagination and discourses. Beside analytical studies, the book includes an edition of six treatises on matrimony dating from 1580s to 1620s.

  Publikace je druhým svazkem vydaným v rámci 4letého projektu financovaného GAČR a pojednává o manželství, hlavní ose raně novověké imaginace a diskursů genderu. Kromě ananlytických studií kniha obsahuje edici šesti normativních spisů o manželství sepsaných mezi lety 1580 a 1620.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178909