Počet záznamů: 1  

Tensile Behaviour of Open Cell Ceramic Foams

 1. 1. 0334029 - UFM-A 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Řehořek, Lukáš - Dlouhý, Ivo - Chlup, Zdeněk
  Tensile Behaviour of Open Cell Ceramic Foams.
  [Chování keramické pěny s otevřenou porózitou při tahovém zatížení.]
  Ceramics - Silikáty. Roč. 53, č. 4 (2009), s. 237-241 ISSN 0862-5468
  Grant CEP: GA ČR GA101/09/1821; GA ČR GD106/09/H035
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: Tensile test * Ceramics foam * Open porosity * Tensile strength
  Kód oboru RIV: JH - Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
  Impakt faktor: 0.649, rok: 2009

  Tensile test methodology for ceramics foam has been developed and first findings are described. The tested material was the commercially available alumina based ceramic foam. Two cell sizes were included into the study, namely 10 and 60 PPI. The test procedure critically depends on the fixation of the ceramic foam into aluminium pots by a suitable adhesive. Two specimen geometries with cross-section 10×10 and 15×15 mm were tested and results statistically analysed. Fractographic observations enabled to explain specimen behaviour during tensile loading.

  Vyvinutá metodika provádění zkoušky tahem keramických pěn a první výsledky jsou popsány v této práci. Zkušebním materiálem byla komerčně vyráběná korundová keramická pěna. Ve studii byly použity dvě velikosti pórů a to 10 a60 PPI. Zkušební postup je závislý na vhodném upevnění keramické pěny do přípravku pomocí vhodného lepidla. Zkoušky včetně statistické analýzy probíhaly na dvou zkušebních geometriích, kde byl průřez buď 10x10 nebo 15x15 mm. K vysvětlení chování zkušebního tělesa během zatěžování bylo využito faktografické analýzy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005581