Počet záznamů: 1  

Housing policy and housing finance in the Czech Republic during transition

 1. 1. 0334017 - SOU-Z 2010 RIV NL eng B - Monografie kniha jako celek
  Lux, Martin
  Housing policy and housing finance in the Czech Republic during transition.
  [Bytová politika a financování bydlení v České republice v průběhu transformace.]
  Amsterdam: Delft University Press, 2009. 284 s. Sustainable Urban Areas, 28. ISBN 978-1-60750-058-2
  Grant CEP: GA ČR GA403/09/1915
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70280505
  Klíčová slova: Housing policy * housing finance * transition countries
  Kód oboru RIV: AO - Sociologie, demografie

  The book contains a description and evaluation of the housing system reform in the Czech Republic constituting part of the transition from centrally planned to market economy. It addresses two goals: to evaluate housing subsidy reforms by applying improved methods of welfare economics and, secondly, to list the main factors explaining the particular outcomes of this reform.

  Kniha obsahuje popis a hodnocení reformy systému bydlení v České republice a má dva hlavní cíle: zhodnotit reformu bytové politiky za využití zdokonalených metod ekonomie blahobytu a uvést hlavní faktory vysvětlující konkrétní dopady a výsledky této reformy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178860