Počet záznamů: 1  

Redox potentials and binding enhancement of fullerene and fullerene-cyclodextrin systems in water and dimethylsulfoxide

 1. 1. 0334005 - UFCH-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Pospíšil, Lubomír - Hromadová, Magdaléna - Gál, Miroslav - Kocábová, Jana - Sokolová, Romana - Filippone, S. - Yang, J. - Guan, Z. - Rassat, A. - Zhang, Y.
  Redox potentials and binding enhancement of fullerene and fullerene-cyclodextrin systems in water and dimethylsulfoxide.
  [Redox potenciály a zvýšení komplexace fullerenu a systémů fullerene=cyklodextrin ve vodě dimethylsulfoxidu.]
  Carbon. Roč. 48, č. 1 (2010), s. 153-162 ISSN 0008-6223
  Grant CEP: GA ČR GA203/09/0705; GA ČR GA203/08/1157; GA ČR GP203/09/P502; GA MŠk LC510; GA MŠk ME09114; GA MŠk OC 140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: electrochemistry * fullerenes * fullerene-cyclodextrin systems
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 4.893, rok: 2010

  The formal redox potentials of electron transfer reactions of fullerene, methanofullerene, fullerene-cyclodextrin complex and methanofullerene conjugates with cyclodextrins in aqueous and dimethylsulfoxide solutions are reported. These new compounds are surface active and retain the redox activity of C-60 even in aqueous medium. Compounds have been characterized by an electrochemical admittance technique, which offers an advantage of separating faradaic and capacitive properties. Observed difference of formal redox potentials of the free fullerene forms and their cyclodextrin-containing compounds were used to determine the binding enhancement. Results are interpreted in terms of inter-molecular host-guest interactions of C-60-cyclodextrin conjugates.

  Uvádí se formální redox potenciály reakcií přenosu náboje fullerenu, methanofullerenu, fullerene-cyklodextrin komplexu a methanofullere konjugátů s cyklodextriny ve vodě a v DMSO. Nové látky jsou povrchově aktivní a uchovávají redox aktivitu Cžé take ve vodném prostředí.Látky byly charakterizovány methodou elektrochemické admittance, která poskytoje výhodu oddělení faradaických a nabíjecích dějů.Pozorované změny formálních potenciálů byly použity k vyhodnocení zvýšení komplexace. Výsledky jsou interpretovány jako intermolekulární interakce typu host-hostitel mexi konjugáty C60-cyklodextrin.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178850