Počet záznamů: 1  

Weight gain associated with atypical and typical antipsychotics during treatment of adolescent schizophrenic psychoses: A retrospective study

 1. 1. 0333993 - PSU-E 2010 RIV SE eng J - Článek v odborném periodiku
  Hrdlička, M. - Zedková, I. - Blatný, Marek - Urbánek, Tomáš
  Weight gain associated with atypical and typical antipsychotics during treatment of adolescent schizophrenic psychoses: A retrospective study.
  [Nárůst hmotnosti spojený s atypickými a typickými antipsychotiky v terapii schizofrenních psychóz adolescentů: retrospektivní studie.]
  Neuroendocrinology Letters. Roč. 30, č. 2 (2009), s. 256-261 ISSN 0172-780X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70250504
  Klíčová slova: schizophrenia * antipsychotics * weight gain
  Kód oboru RIV: AN - Psychologie
  Impakt faktor: 1.047, rok: 2009

  The aim was to assess weight changes associated with atypical (AAP) and typical (TAP) antipsychotics in patients with early-onset schizophrenia and related psychoses. Retrospective study included 109 patients (52 b, 57 g) with a mean age of 15.8 years. The patients were evaluated based to their medical records prior to therapy, then after 1, 3, and 6 weeks of treatment. During the first week of treatment, the AAP group (n = 85) gained 1.5% of baseline weight whereas the TAP group (n = 24) gained only 0.2%. Expressed as absolute values, patients in our sample gained an average of 3.4 kg on AAP and 2.0 kg on TAP during 6 weeks of treatment (n.s.). The patients gained, on average, 3.6 kg on risperidone, 4.4 kg on olanzapine, and 2.1 kg on clozapine during the six weeks of treatment (n.s.). We did not find a difference in weight gain between the AAP and TAP groups, as large as has been described in the literature.

  Cílem bylo posoudit změny hmotnosti spojené s použitím atypických (AAP) a typických (TAP) antipsychotik u pacientů s raným počátkem schizofrenie a příbuzných psychóz. Retrospektivní studie zahrnovala 109 pacientů (52 ch, 57 d) průměrného věku 15,8 let. Byli hodnoceni na základě lékařských záznamů před začátkem a po 1, 3, a 6 měsících léčby. V průběhu 1. týdne skupina s AAP (n = 85) nabrala 1,5% počáteční hmotnosti, zatímco skupina s TAP (n = 24) nabrala pouze 0,2% (p = 0,049). Rozdíly v relativních změnách u obou skupin v týdnech 3 a 6 nebyly významné. V absolutních hodnotách pacienti nabrali v průběhu léčby v průměru 3,4 kg při AAP a 2,0 kg při TAP (n.s.). Skupiny s medikací risperidonu, olanzapinu a clozapinu měly dostatečné počty pacientů pro porovnání na konci studie. Pacienti na risperidonu nabrali v průměru 3,6 kg, na olanzapinu 4,4 kg a na clozapinu 2,1 kg (n.s.). Nenašli jsme takový rozdíl v nárůstu hmotnosti mezi skupinami pacientů s AAP a TAP, jaký byl popsán v literatuře.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178841