Počet záznamů: 1  

Perspective for high energy density studies on x-ray FELs

 1. 1. 0333987 - FZU-D 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Lee, R. W. - Nagler, B. - Zastrau, U. - Fäustlin, R. - Vinko, S.M. - Whitcher, T. - Sobierajski, R. - Krzywinski, J. - Juha, Libor - Nelson, A.J. - Bajt, S. - Budil, K. - Cauble, R.C. - Bornath, T. - Burian, T. - Chalupský, Jaromír - Chapman, H. - Cihelka, Jaroslav - Döppner, T. - Dzelzainis, T. - Hájková, Věra - Kozlová, Michaela - Laarmann, T. - Lee, H.-J. - Meiwes-Broer, K.-H. - Mercere, P. - Murphy, W.J. - Przystawik, A. - Riley, D. - Röpke, G. - Saksl, K. - Thiele, R. - Toleikis, S. - Uschmann, I. - Falcone, R.W. - Shepherd, R. - Hastings, J.B. - Wark, J. S.
  Perspective for high energy density studies on x-ray FELs.
  [Perspektivy fyziky vysokých hustot energie na X-ray FEL.]
  Soft X-Ray Lasers and Applications VIII. Bellingham: SPIE, 2009 - (Dunn, J.; Tallents, G.), 74510E /1-74510E /7. Proceedings of SPIE, 7451. ISBN 9780819477415. ISSN 0277-786X.
  [Soft X-Ray Lasers and Applications /8./. San Diego (US), 04.08.2009-06.08.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA202/08/1734
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523; CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: FLASH * x-ray FEL * high energy density
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery

  We report on the x-ray absorption of Warm Dense Matter experiment at the FLASH Free Electron Laser (FEL) facility at DESY. The FEL beam is used to produce Warm Dense Matter with soft x-ray absorption as the probe of electronic structure. A multilayer-coated parabolic mirror focuses the FEL radiation, to spot sizes as small as 0.3µm in a ~15fs pulse of containing >1012 photons at 13.5 nm wavelength, onto a thin sample. Silicon photodiodes measure the transmitted and reflected beams, while spectroscopy provides detailed measurement of the temperature of the sample. The goal is to measure over a range of intensities approaching 1018 W/cm2. Experimental results will be presented along with theoretical calculations.

  Předkládáme výsledky WDM experimentu na téma rtg. absorpce na zařízení FLASH Free Electron Laser (FEL) v DESY. Paprsek FEL se používá k vytvoření teplé husté hmotu (WDM) přičemž měkké rtg. záření funguje jako sonda do elektronické struktury. Multivrstvé parabolické zrcadlo fokusuje záření FEL (15 fs, 10E12 fotonů, vlnová délka 13,5 nm) do submikronového ohniska na tenkém vzorku. Křemíkové fotodiody měří prošlé a odražené paprsky, zatímco spektroskopie poskytuje podrobné měření teploty vzorku. Cílem bylo získat data v rozsahu intenzit v blízkosti 10E18 W/cm2. Budou prezentovány experimentální výsledky a teoretické výpočty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178836