Počet záznamů: 1  

Research on the seeding of high-energy harmonic pulse into an x-ray lasing medium

 1. 1. 0333975 - FZU-D 2010 RIV US eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Kim, H. T. - Kim, C. M. - Janulewicz, K.A. - Kim, K.T. - Kim, I. J. - Yu, T.J. - Lee, S.K. - Sung, J.H. - Choi, H.W. - Stiel, H. - Tümmler, J. - Mocek, Tomáš - Nejdl, Jaroslav - Kozlová, Michaela - Lee, J.
  Research on the seeding of high-energy harmonic pulse into an x-ray lasing medium.
  [Výzkum injektování harmonického pulsu do plazmatického zesilovače rentgenového laseru.]
  Soft X-Ray Lasers and Applications VIII. Bellingham: SPIE, 2009 - (Dunn, J.; Tallents, G.), 74510W/1-74510W/8. Proceedings of SPIE, 7451. ISBN 9780819477415. ISSN 0277-786X.
  [Soft X-Ray Lasers and Applications /8./. San Diego (US), 04.08.2009-06.08.2009]
  Grant CEP: GA ČR GC202/07/J008
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) M100100911
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100523
  Klíčová slova: X-ray laser * high-order harmonics * coherent x-rays * x-ray amplification * harmonic-seeded x-ray laser
  Kód oboru RIV: BH - Optika, masery a lasery

  High-harmonic-seeded x-ray laser became an important issue in x-ray laser development due to the possibility to obtain a highly coherent and polarized soft x-ray source. We performed theoretical investigations into amplification of high harmonic pulses in an x-ray lasing medium by using a model based on Maxwell-Bloch equations. From the theoretical works, we analyze characteristics of energy extraction and temporal profile of output pulse. In addition, preliminary experimental results and ongoing experiments related the harmonic-seeded x-ray lasers are reported.

  Zesilování vysokých harmonických v plazmatu rentgenového laseru se stalo důležitým tématem v oboru rtg. laserů kvůli možnosti získat tímto způsobem vysoce koherentní a polarizovaný zdroj rtg, záření. Provedli jsme teoretické vyšetřování zesílení harmonických impulsů v rtg. médiu pomocí modelu založeného na rovnicích typu Maxwell-Bloch. Byla provedena teoretická analýza vlastností energetického výtěžku a časového profilu výstupu. Byly také získány první předběžné experimentální výsledky na toto téma.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178825