Počet záznamů: 1  

Promouvoir une alliance anti-turque, éviter une croisade anti-hussite: un noble tchèque en mission diplomatique. Le témoignage de l'écuyer Jaroslav sur l'ambassade à Louis XI en 1464

 1. 1. 0333969 - FLU-F 2010 RIV FR fre M - Část monografie knihy
  Nejedlý, Martin
  Promouvoir une alliance anti-turque, éviter une croisade anti-hussite: un noble tchèque en mission diplomatique. Le témoignage de l'écuyer Jaroslav sur l'ambassade à Louis XI en 1464.
  [Promoting an Anti-Turkish Alliance, Avoiding an Anti-Hussite Crusade: a Czech Nobleman in a Diplomatic Mission. Squire Jaroslav's witness of the embassy to Louis XI in 1464.]
  La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge. Toulouse: FRAMESPA - Université Toulouse, 2009 - (Nejedlý, M.; Svátek, J.), s. 147-162. Meridiennes, Croisades Tardives, 2. ISBN 978-2-912025-56-2
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC521
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Diplomacy in the Middle Ages * Later Crusades
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  L'article analyse en détail le Journal de l'écuyer Jaroslav de 1464, traitant du voyage de l’ambassade du roi de Bohême Georges de Poděbrady à la cour du roi de France Louis XI. Il se consacre notamment aux aspects diplomatiques des pourparles et à l'image de l'étranger das cette source.

  The article analyses in detail the travel diary of squire Jaroslav from 1464 in which he reports on the journey of Bohemian King George of Poděbrady's embassy to the court of the French king Louis XI. Diplomatic aspects of the negotiations as well as the image of abroad in this source are emphasized.

  Článek podrobně analyzuje cestovní deník panoše Jaroslava z roku 1464, pojednávající o cestě poselstva českého krále Jiřího z Poděbrad na dvůr francouzského krále Ludvíka XI. Důraz je položen jednak na diplomatické aspekty jednání, jednak na obraz ciziny v tomto prameni.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178820