Počet záznamů: 1

Exaggerated Response of a Vasopressin-Enhanced Green Fluorescent Protein Transgene to Nociceptive Stimulation in the Rat

 1. 1.
  0333949 - UEM-P 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Suzuki, H. - Kawasaki, M. - Ohnishi, H. - Otsubo, H. - Ohbuchi, T. - Katoh, A. - Hashimoto, H. - Yokoyama, T. - Fujihara, H. - Dayanithi, Govindan - Murphy, D. - Nakamura, T. - Ueta, Y.
  Exaggerated Response of a Vasopressin-Enhanced Green Fluorescent Protein Transgene to Nociceptive Stimulation in the Rat.
  [Exaggerated Response of a Vasopressin-Enhanced Green Fluorescent Protein Transgene to Nociceptive Stimulation in the Rat.]
  Journal of Neuroscience. Roč. 29, č. 42 (2009), s. 13182-13189 ISSN 0270-6474
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: arginine-Vasopressin * paraventricular Nucleus * noxious Stimuli
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 7.178, rok: 2009

  Nociceptive stimulation elicits neuroendocrine responses such as arginine vasopressin (AVP) release as well as activation of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis. Our results demonstrate robust and rapid changes in the expression of the AVP-eGFP transgene in the rat hypothalamus after acute nociceptive stimulation.

  Bolestivá stimulace vyvolává neuroendokrinní odpověď, jako je uvolňování arginin vazopresinu (AVP) a aktivace osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny. Naše výsledky prokázaly výrazné a rychlé změny v expresi AVP-eGFP transgenu v hypotalamu potkana po akutní bolestivé stimulaci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178806