Počet záznamů: 1  

Furrow-like invaginations of the yeast plasma membrane correspond to membrane compartment of Can1

 1. 1. 0333945 - UEM-P 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Strádalová, Vendula - Stahlschmidt, W. - Grossmann, Q. - Blažíková, Michaela - Rachel, R. - Tanner, W. - Malínský, Jan
  Furrow-like invaginations of the yeast plasma membrane correspond to membrane compartment of Can1.
  [Žlábkové invaginace v plasmatické membráně kvasinek odpovídají membránovému kompartmentu Can1.]
  Journal of Cell Science. Roč. 122, č. 16 (2009), s. 2887-2894 ISSN 0021-9533
  Grant CEP: GA ČR GA204/07/0133; GA ČR GC204/08/J024
  Grant ostatní:GA AV ČR(CZ) KAN200520801
  Program:IA
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: eisosome * electron microscopy * MCC
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie
  Impakt faktor: 6.144, rok: 2009

  The article shows, using various microscopic, mathematical and immunohistochemical methods, that the lateral membrane domain MCC (Membrane compartment of Can1) is identical with a structure known as the furrow-like membrane invagination. These invaginated furrows have been known for decades without further details about their composition.

  Článek pomocí různých mikroskopických, matematických a imunohistochemických metod ukazuje, že membránové oblasti známé jako MCC (membrane compartment of Can1) ve skutečnosti odpovídají žlábkovým membránovým invaginacím (furrow-like invaginations). Tyto invaginace jsou známé již řadu desetiletí, ale až nyní jim byla přiřazena souvislost s popsanou membránovou doménou.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178804