Počet záznamů: 1  

Finding Errors of Hybrid Systems by Optimising an Abstraction-Based Quality Estimate

 1. 1. 0333922 - UIVT-O 2010 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Ratschan, Stefan - Smaus, J.G.
  Finding Errors of Hybrid Systems by Optimising an Abstraction-Based Quality Estimate.
  [Hledání chyb hybridních systémů pomocí optimalizace odhadu kvality podle abstrakce.]
  Tests and Proofs. Berlin: Springer, 2009 - (Dubois, C.), s. 153-168. Lecture Notes in Computer Science, 5668. ISBN 978-3-642-02948-6.
  [TAP 2009. International Conference on Tests and Proofs /3./. Zurich (CH), 02.07.2009-03.07.2009]
  Grant CEP: GA ČR GC201/08/J020
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
  Klíčová slova: hybridní dynamické systémy * hledání chyb
  Kód oboru RIV: IN - Informatika

  We present an algorithm for falsifying safety properties of hybrid systems, i.e., for finding a, trajectory to an unsafe state. The approach is to approximate how close a point is to being an initial point, of an error trajectory using a real-valued quality function, and then to use numerical optimisation to search for all optimum of this function. The function is computed by running simulations, where information coming from abstractions computed by a verification algorithm is exploited to determine whether a simulation looks promising and should be continued or cancelled. This information becomes more reliable as the abstraction becomes more refined. We thus interleave falsification and verification attempts.

  Popisujeme algoritmus, který falsifikuje bezpečnostní vlastnosti hybridních systémů, tj. algoritmus, který hledá trajektorie do bezpečnostního stavu. Algoritmus aproximuje blízkost stavů do iniciálního bodu chybné trajektorie na základě reálné funkce. Potom používá numerickou optimalizaci pro hledání optima této funkce.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178787