Počet záznamů: 1

Tissue specific sensitivity of mitochondrial permeability transition pore to Ca2+ ions

 1. 1.
  0333909 - FGU-C 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
  Endlicher, R. - Křiváková, P. - Lotková, H. - Milerová, Marie - Drahota, Zdeněk - Červinková, Z.
  Tissue specific sensitivity of mitochondrial permeability transition pore to Ca2+ ions.
  [Tkáňově specifická citlivost mitochondriálního póru přechodné permeability k vápenatým iontům.]
  Acta Medica (Hradec Králové). Roč. 52, č. 2 (2009), s. 69-72 ISSN 1211-4286
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: heart and liver mitochondria * Ca-induced swelling
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie

  Rat heart mitochondria are more resistent to Ca - induced swelling than liver mitochondria. In heart mitochondria higher concentration of calcium ions is requived for induction of maximum extent of mitochondrial swelling then in liver mitochondria

  Mitochondrie isolované ze srdce potkana jsou rezistentnější vůči bobtnání indukovanému Ca ionty než mitochondrie jaterní
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178781