Počet záznamů: 1  

Páni kamarádi. Gender v raném dělnickém hnutí českých zemí před rokem 1848

 1. 1. 0333894 - MSUA-W 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Kučera, Rudolf
  Páni kamarádi. Gender v raném dělnickém hnutí českých zemí před rokem 1848.
  [Messieurs Brethren. Gender in the early labour movement in the Czech Lands before 1848.]
  Český časopis historický. Roč. 107, č. 4 (2009), s. 797-822 ISSN 0862-6111
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70900502
  Klíčová slova: labour movement, history * gender history * Czech Lands
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Studie se zabývá rolí genderu v raném dělnickém hnutí Českých zemí před r. 1848. Zkoumá genderové složení kolektivního dělnického protestu i diskursivní praktiky, které pomáhaly konstituovat protestující subjekt. Touto analýzou dospívá studie k závěru, že složení raných dělnických protestů bylo genderově výrazně exkluzivní a diskursivní praktiky konstituující protestující dělnický subjekt byly vyjádřením kulturní reprezentace nově vzniklé formy dělnické maskulinity.

  The study deals with the role of gender in the early labour movement in the Czech lands before 1848. It analyses the gender composition of collective labour protest, as well as discourse practices which helped to constitute the protesting body. Using this analysis, the study comes to the conclusion that the composition of early labour protests was exclusive in terms of gender and that the discourse practices which constituted the protesting labour subject were the expression of the cultural representation of the newly emerging form of working class masculinity.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178769