Počet záznamů: 1  

Požáry v českých zemích

 1. 1. 0333857 - GFU-E 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Janata, J. - Hladík, V. - Kozák, Jan
  Požáry v českých zemích.
  [Fires in the territory of the Czech countries.]
  Praha: Professional Publishing, 2009. 99 s. ISBN 978-80-86946-96-2
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: historical and contemporary fires * Czech Republic * Europe
  Kód oboru RIV: AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk-stroj

  V první části knihy je zmíněna fyzikální podstata hoření, včetně rozdělení této reakce podle rychlosti jejího šíření. Druhá část je věnována komentované přehlídce historických zobrazení známých světových a domácích požárů. Poslední část knihy se zabývá moderním způsobům zmáhání požárů, způsobům kompenzace požárních škod s sanačními pracemi.

  The first part of the book deals with the physical fundaments of burning and distribution of various types of burning according to propagation velocity of this oxidation process. In the second part a commented pictorial exhibition through famous historical fires, which occurred abroad and in the Czech countries, is displayed. In the last part of the book modern methods and technologies of fire extinction, fire damage mitigation and compensation and are discussed and commented, including the after-fire sanitation works.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178747