Počet záznamů: 1  

Ke Komenského pojetí světa. Komenský jako myslitel celku

 1. 1. 0333829 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Schifferová, Věra
  Ke Komenského pojetí světa. Komenský jako myslitel celku.
  [On Comenius' Concept of the World. Comenius as a Thinker of the Whole.]
  Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009 - (Prázný, A.; Schifferová, V.), s. 181-190. ISBN 978-80-7395-221-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Comenius * the Turn to the Universality * the Thinker of the Whole of the World
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Příspěvek autorky a editorky Věry Schifferové je zaměřen k otázce geneze Komenského pojetí světa. Prvním podnětem jeho zájmu o svět jako celek byl encyklopedismus.

  The contribution by the author and editor Věry Schifferová is focused on the genesis of Comenius' conception of the world. The firs stimulus to his interest in the world as a whole was encyklopedism.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178730