Počet záznamů: 1

"Běda stromům uvadlým, uschlým, mízy bázně Boží a pobožnosti prázdným" Komenský kazatel: strategie kazatelského slova

 1. 1.
  0333826 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Havelka, Tomáš
  "Běda stromům uvadlým, uschlým, mízy bázně Boží a pobožnosti prázdným" Komenský kazatel: strategie kazatelského slova.
  ["Woe Betide the Faded, Doddered Trees, Void of Salvation-bringing Fear of God and Piety" – Comenius the Preacher: the Strategy of His Predicatory Word.]
  Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009 - (Prázný, A.; Schifferová, V.), s. 151-167. ISBN 978-80-7395-221-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: J. A. Comenius * Sermons * Strategy of Predication * Polemic
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Článek se věnuje persvazivní koncepci Komenského souboru Kázání XXI., zejména poslední části zvané "Naučení", věnované etickým otázkám. Z obvyklého homiletického rámce vybočují především dvě témata: polemika s papežstvím a otázka viny Židů na ukřižování Krista. Komenský nehodnotí postoje Židů antisemitsky, ale spojuje je do jedné polemiky s římským katolictvím: bibličtí Židé slouží jako příklad šílenství a zaslepenosti, nalezitelné u katolíků.

  The Article is aimed to a persuasive strategy of Comenius' homiletic collection called Sermons XXI., preached in 1636 and published in 1663, especially of its last parts, called "Moral" and engaged in ethic questions. There are two extraordinary themes, exceeded common homiletic attitudes: a polemic with Roman Catholics and a question of Jews` guilty of Christus' Crucifixion. Comenius didn't use contemporary usual antisemitism, he polemically connected Jewish attitudes with recent Roman Catholics: biblical Jews served to him as example of madness and blindness, which were found also on Roman Catholics.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178728