Počet záznamů: 1  

Spolupráce s vojenskou zeměpisnou službou při budování gravimetrických základů České republiky

 1. 1. 0333824 - GFU-E 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Lederer, M. - Dušátko, D. - Mrlina, Jan
  Spolupráce s vojenskou zeměpisnou službou při budování gravimetrických základů České republiky.
  [Cooperation with Military Geographic Service in development of gravimetric reference frames in the Czech Republic.]
  Vojenský geografický obzor. -, č. 1 (2009), s. 24-30 ISSN 1214-3707
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: gravimetric base network * Czechoslovak levelling network * history
  Kód oboru RIV: DE - Zemský magnetismus, geodézie, geografie

  Vojenská zeměpisná služba se významně podílela na budování čs. gravimetrických základů v jejich počátcích od 50. let minulého století. Spolupráce s civilními institucemi byla zásadní především při prvních tíhových měřeních podél základních nivelačních pořadů čs. nivelační sítě. Služba rovněž zajistila letecká tíhová měření při zakládání čs. gravimetrických sítí, které jsou dodnes zpřesňovány moderními přístroji. Civilní a vojenské gravimetrické skupiny spolupracovaly i při gravimetrickém mapování 1:200 000 a 1:25 000, zpracování terénních tíhových dat a výpočtu modelu geoidu.

  The Military Geographic Service took a significant part in the starting period of the establishment of the Czechoslovak gravimetric base network in the 1950s. The cooperation with public institutions was particularly important during the first gravity measurements along the principal levelling lines of the Czechoslovak levelling network. The Service also arranged the airborne gravitz observations during the establishment of the base networks that have been continuously upgraded till recent by up-to-date land gravimeters. The public and military crews also collaborated in the gravity mapping in the scale 1:200,000 and 1:25,000, processing of field gravity data and calculation of geoid model.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178726