Počet záznamů: 1  

Počátky Komenského chiliasmu a chiliastická očekávání u Simeona Partlicia a Pavla Skály

 1. 1. 0333823 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Urbánek, Vladimír
  Počátky Komenského chiliasmu a chiliastická očekávání u Simeona Partlicia a Pavla Skály.
  [The Beginnings of Comenius' Millenarianism and Millenarian Expectations of Simeon Partlicius and Pavel Skála.]
  Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009 - (Prázný, A.; Schifferová, V.), s. 133-150. ISBN 978-80-7395-221-1
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA800090802
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Comenius * millenarianism * Czech exiles
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Podle nedávné vědecké debaty Komenský přijal chiliastickou doktrínu na konci dvacátých let 17. století pod vlivem "nových proroků" Kryštofa Kottera a Kristiny Poniatowské a rovněž ovlivněn významným učeným chiliastickým traktátem Diatribe de mille annis apocalypticis (1627) z pera svého bývalého učitele Johanna Heinricha Alsteda. Autor podporuje tuto hypotézu a pokouší se rekonstruovat eschatologická a chiliastická očekávání v pracích exulantů Simeona Partlicia a Pavla Skály. Jak ukazuje jejich analýza, oba byli ovlivněni chronologickým dílem J. H. Alsteda, zejména jeho reformulací schématu čtyř monarchií a jeho výpočtem počátku milénia. Autor uzavírá, že šíření chiliastických idejí v českém pobělohorském exilu v druhé polovině dvacátých let dokládá, že Komenského příklon k chiliasmu nebyl ojedinělým případem.

  According to the recent discussion, Comenius adopted millenarian doctrine at the end of the 1620s influenced by the "new prophets" Christoph Kotter and Christina Poniatowska and by the important scholarly millenarian tract Diatribe de mille annis apocalypticis (1627) of his former teacher Johann Heinrich Alsted. The author supports this hypothesis trying to reconstruct eschatological and millenarian expectations within the works of Comenius' fellow-emigrés Simeon Partlicius and Pavel Skála. Both were influenced by chronological works of Alsted, especially by his reformulation of the four-monarchies scheme and by his calculation of the beginning of the millenium. The author concludes that the spread of millenarian ideas within the Bohemian and Moravian exile in the second half of the 1620s proves that Comenius' conversion to chiliasm was not an isolated case.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178725