Počet záznamů: 1  

Charge carrier mobility in sulphonated and non-sulphonated Ni phthalocyanines: experiment and quantum chemical calculations

 1. 1. 0333819 - UFCH-W 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Šebera, Jakub - Nešpůrek, Stanislav - Kratochvílová, Irena - Záliš, Stanislav - Chaidogiannos, G. - Glezos, N.
  Charge carrier mobility in sulphonated and non-sulphonated Ni phthalocyanines: experiment and quantum chemical calculations.
  [Určení pohyblivosti náboje pro sulfonované a nesulfonované Ni-ftalocyaniny: experiment a kvantově-chemické výpočty.]
  European Physical Journal B. Roč. 72, č. 3 (2009), s. 385-395 ISSN 1434-6028
  Grant CEP: GA MŠk OC 139; GA MŠk OC 137; GA AV ČR KAN401770651; GA AV ČR KAN200100801; GA ČR GA203/08/1594; GA MŠk OC 138
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503; CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: Ni Phthalocyanines * chemical calculations * polymers
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 1.466, rok: 2009

  The objective of this interdisciplinary paper was to study theoretically and experimentally the electronic part of charge carrier transport in the class of sodium salts of sulphonated Ni phthalocyanine as candidates for p-type channels in organic field-effect transistors. These materials were selected because of their enhanced solubility as compared to their non-sulphonated counterparts. The values of the field-effect charge carrier mobility determined on the OFET structures using NiPc(SO3Na)x films were much higher than the charge carrier mobility obtained on the respective device prepared from non-substituted phthalocyanine. In order to explain differences between charge carrier mobility of sulphonated and non-sulphonated Ni phthalocyanines, quantum chemistry studies of molecular aggregates were performed.

  Cílem tohoto interdisciplinárního článku bylo studovat experimentálně a teoreticky elektronovou část pohyblivosti náboje sulfonovaných a nesulfonovaných Ni-ftalocyaninů. Pozorovaná pohyblivost náboje v případě NiPc(SO3Na)x byla mnohem vyšší než v případě samotného nesubstituovaného NiPc. K vysvětlení tohoto pozoruhodného efektu byly použity techniky kvantové chemie (DFT metody).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178722