Počet záznamů: 1

A comparative study on ganglioside micelles using electronic energy transfer, fluorescence correlation spectroscopy and light scattering techniques

 1. 1.
  0333803 - UFCH-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Šachl, Radek - Mikhalyov, I. - Hof, Martin - Johansson, L. B. A.
  A comparative study on ganglioside micelles using electronic energy transfer, fluorescence correlation spectroscopy and light scattering techniques.
  [Studie micel tvořených GM1 gangliosidy za použití elektronického přenosu energie, fluorescenční korelační spektroskopie a rozptylu světla.]
  Physical Chemistry Chemical Physics. Roč. 11, č. 21 (2009), s. 4335-4343 ISSN 1463-9076
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06063; GA ČR(CZ) GD203/05/H001
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: atomic-force microscopy * Alzheimers disease * precise measurement
  Kód oboru RIV: CF - Fyzikální chemie a teoretická chemie
  Impakt faktor: 4.116, rok: 2009

  Ganglioside (G(M1)) micelles have been studied by means of three different techniques: fluorescence correlation spectroscopy (FCS), electronic energy transfer, as monitored by time-resolved fluorescence spectroscopy, as well as static and dynamic light scattering. The aggregation numbers obtained, 168 +/- 4, remain constant over a wide range of G(M1) concentrations (0.764-156 mu M), are very consistent when using dfferent donor-acceptor energy transfer pairs and have served as reference values in tests of the FCS method. It is recommended to calibrate the focal volume by using known dye concentrations. For this the rhodamine dye, 5-TAMRA, turns out to be most suitable. It is also shown that FCS provides correct values of the aggregation numbers, provided that the focal volume is calibrated by using updated values of the diffusion constant of Rhodamine 6G. These results also support recent methodological advances in FCS.

  Micely tvořené GM1 gangliosidy byly studovány pomocí tří odlišných metod: fluorescenční korelační spektroskopie (FCS), elektronického přenosu energie monitorovaného časově rozlišenou spektroskopií a statického i dynamického rozptylu světla. Obdržená agregační čísla 168 ± 4 zůstávají konstantní v širokém koncentračním rozmezí (0.764 – 156 mM). Agregační čísla byla velmi konzistentní za použití různých donor-akceptor párů a sloužila jako referenční hodnoty v testech FCS. Doporučuje se kalibrovat fokální objem pomocí známých koncentrací fluorescenční značky. Pro tento účel se ukázala býti spolehlivá 5-TAMRA. FCS poskytuje správná agregační čísla za předpokladu, že ke kalibraci jsou použity aktualizované hodnoty difusního koeficientu rhodaminu-6G.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178708