Počet záznamů: 1  

K teorii a praxi práce s citáty u J.A.Komenského

 1. 1. 0333798 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Balík, Vojtěch
  K teorii a praxi práce s citáty u J.A.Komenského.
  [On the theory and practice of quotations in J. A. Comenius' writings.]
  Pojetí světa v díle Jana Amose Komenského. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009 - (Prázný, A.; Schifferová, V.), s. 55-70. ISBN 978-80-7395-221-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Comenius, Jan Amos * quotations
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Mezi neobyčejně četnými projevy mezitextových vztahů v díle J. A. Komenského zaujímají citáty ve významové výstavbě jeho textu význačné postavení. Příspěvek se pokouší rekonstruovat autorovu teorii citování z jeho nesystematických, avšak výrazných vyjádření o roli citátů, a dokládá je poznatky z jeho autorské praxe.

  Among enormously numerous expressions of intertextual relations occurring in Comenius' works the quotations occupy a significant position. The contribution attempts to reconstruct Comenius' theory of quotation by assembling and analysing his own non-systematic, but very definite statements on the role and scope of quotations. The findings are documented by practical examples from his texts.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178704