Počet záznamů: 1  

Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine

 1. 1. 0333768 - UACH-T 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Grygar, Tomáš - Kadlec, Jaroslav - Žigová, Anna - Mihaljevič, M. - Nekutová, T. - Lojka, R. - Světlík, Ivo
  Chemostratigraphic correlation of sediments containing expandable clay minerals based on ion exchance with Cu(II) triethylenetetramine.
  [Chemostratigrafická korelace sedimentů s expandabilními jílovými minerály založená na iontové výměně s komplexem Cu(II) a trietylenaminu.]
  Clays and Clay Minerals. Roč. 57, č. 2 (2009), s. 168-182 ISSN 0009-8604
  Grant CEP: GA AV ČR KJB307020601; GA AV ČR IAAX00130801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40320502; CEZ:AV0Z30130516; CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: chemostratigraphy * expandable clay minerals * flood sediments
  Kód oboru RIV: DD - Geochemie
  Impakt faktor: 1.431, rok: 2009

  Method of cation exchange capacity analysis of soil and sediment samples with chelate of Cu2+ a 1,4,7,10-tetraazadecane was optimized, the stability of the method in small departures of the recipe in routine analyses was checked, and the results were compared with normalized BaCl2 method. The method was then demonstrated in the study of sediment profiles (lake, river, and soil sediments) and their stratigraphic correlation.

  Byla optimalizována metoda analýzy kationtově výměnné kapacity půdních a sedimentárních vzorků s chelátem Cu2+ a 1,4,7,10-tetraazadekanem, zjištěna stabilita výsledků při odchylkách od postupu při rutinních analýzách, a výsledky porovnány s normalizovanou metodou s BaCl2. Metoda pak byla demonstrována při studiu sedimentárních profilů (jezerních, říčních a půdních sedimentů) a jejich stratigrafické korelaci.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178680