Počet záznamů: 1

Climate-change effects on extreme precipitation in central Europe: uncertainties of scenarios based on regional climate models

 1. 1.
  0333745 - UFA-U 2010 RIV AT eng J - Článek v odborném periodiku
  Kyselý, Jan - Beranová, Romana
  Climate-change effects on extreme precipitation in central Europe: uncertainties of scenarios based on regional climate models.
  [Vliv změny klimatu na extrémní srážky ve střední Evropě: neurčitosti scénářů založených na regionálních klimatických modelech.]
  Theoretical and Applied Climatology. Roč. 95, 3-4 (2009), s. 361-374 ISSN 0177-798X
  Grant CEP: GA ČR GA205/06/1535; GA AV ČR KJB300420601
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: regional climate models * extreme precipitation * climate change scenarios * peaks-over-threshold analysis * central Europe
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.776, rok: 2009

  Scenarios of changes in extreme precipitation are examined in 24 future climate runs of 10 regional climate models. The peaks-over-threshold analysis with increasing threshold censoring is applied to estimate multi-year return levels of daily rainfall amounts. The results show that heavy precipitation events are likely to increase in severity in winter and (with less agreement among models) also in summer.

  Scénáře změn extrémních srážek jsou analyzovány ve 24 simulacích pro budoucí klima z 10 regionálních klimatických modelů. K odhadu návratových hodnot denních srážkových úhrnů je použita metoda peaks-over-threshold v kombinaci s increasing threshold censoring. Výsledky ukazují, že intensita vydatných srážek se pravděpodobně zvýší v zimě a (s menší shodou mezi modely) také v létě.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178665