Počet záznamů: 1

Trends in heavy precipitation in the Czech Republic over 1961-2005

 1. 1.
  0333735 - UFA-U 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kyselý, Jan
  Trends in heavy precipitation in the Czech Republic over 1961-2005.
  [Trendy vydatných srážek v ČR za období 1961–2005.]
  International Journal of Climatology. Roč. 29, č. 12 (2009), s. 1745-1758 ISSN 0899-8418
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: climate variability * trend analysis * precipitation extremes * Central Europe * Czech Republic
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 2.347, rok: 2009

  Trends in multiple characteristics of heavy precipitation are evaluated using a new dataset from 175 rain-gauge stations covering the period 1961–2005. The temporal changes are generally more pronounced in the western than eastern part of the country. Spatially coherent increasing trends are identified for all indices of heavy precipitation in winter in the western region.

  Trendy většího počtu charakteristik vydatných srážek jsou vyhodnoceny s využitím nové databáze ze 175 srážkoměrných stanic za období 1961–2005. Změny jsou obecně výraznější v západní než východní části území ČR. Prostorově koherentní kladné trendy jsou identifikovány pro všechny indexy vydatných srážek v zimě v západní části území.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178657