Počet záznamů: 1

Biografický slovník českých zemí. Sešit 11. Čern – Čž

 1. 1.
  0333724 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Vošahlíková, Pavla (ed.) - Brabencová, Jana (ed.) - Makariusová, Marie (ed.) - Martínek, Jiří (ed.) - Novotný, Gustav (ed.) - Husová, Marcella (ed.)
  Biografický slovník českých zemí. Sešit 11. Čern – Čž.
  [Biographical Dictionary of Czech Lands. Vol. 11. Čern – Čž.]
  Praha: Libri, 2009. 104 s. ISBN 978-80-7277-368-8
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA404/06/0167
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: History * Biography * Dictionary
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Slovník zpřístupňuje biogramy osob (Čern – Čž) narozených v českých zemích, po určitou dobu zde pracujících nebo jinak spjatých s českým prostředím bez ohledu na etnickou příslušnost.. Kritériem výběru je význam životního díla konkrétního jednotlivce.

  The Dictionary will provide biograms of persons (Čern – Čž) born in Bohemia or Moravia, working for some time in or being otherwise linked to these countries, irrespective of their ethnic origin. The main criterion of selection is the significance of the partocular person’s work.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178649