Počet záznamů: 1  

Comparison of region-of-influence methods for estimating high quantiles of precipitation in a dense dataset in the Czech Republic

 1. 1. 0333723 - UFA-U 2010 RIV DE eng J - Článek v odborném periodiku
  Gaál, Ladislav - Kyselý, Jan
  Comparison of region-of-influence methods for estimating high quantiles of precipitation in a dense dataset in the Czech Republic.
  [Srovnání metod oblasti vlivu pro odhadování vysokých kvantilů srážek v husté staniční síti v ČR.]
  Hydrology and Earth System Sciences. Roč. 13, č. 11 (2009), s. 2203-2219 ISSN 1027-5606
  Grant CEP: GA AV ČR KJB300420801
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: heavy precipitation * extreme value analysis * region-of-influence method * central Europe
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 2.462, rok: 2009
  http://www.hydrol-earth-syst-sci.net/13/2203/2009/

  The region-of-influence (ROI) approach for modelling probabilities of heavy precipitation amounts is evaluated in terms of simulation experiments. In a dense network of precipitation stations in the Czech Republic, the actual distance between the sites plays the most important role in determining the similarity of probability distributions.

  Přístup k modelování pravděpodobností vydatných srážkových úhrnů založený na metodě oblasti vlivu je vyhodnocen pomocí simulačních experimentů. V husté síti srážkoměrných stanic v ČR hraje nejdůležitější úlohu při určení podobnosti pravděpodobnostních rozdělení skutečná vzdálenost mezi stanicemi.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178648