Počet záznamů: 1  

Antioxidační účinky derivátů koenzymu Q na membránách mozkové kůry potkana

 1. 1. 0333720 - FGU-C 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Rauchová, Hana - Vokurková, Martina - Koudelová, J.
  Antioxidační účinky derivátů koenzymu Q na membránách mozkové kůry potkana.
  [Antioxidant effects of coenzyme Q derivatives on rat cerebral cortex membranes.]
  Psychiatrie. Roč. 13, Suppl.2 (2009), s. 63-63 ISSN 1211-7579.
  [Stálost a proměny biologické psychiatrie. Luhačovice, 10.06.2009-13.06.2009]
  Grant CEP: GA ČR GA303/09/0570; GA MŠk(CZ) 1M0510
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: lipid peroxidation * coenzyme Q derivatives * cerebral cortex membranes (rat)
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie

  Koenzym Q vedle své základní úlohy elektronového přenašeče spojeného se syntézou ATP zasahuje do mnoha dalších funkcí v organizmu. Jeho redukovaná forma působí jako silný antioxidant, což se využívá v celé řadě patologií včetně chorob nervového systému. Cílem studie bylo stanovit vhodné koncentrační rozmezí derivátů koenzymu Q pro optimální obranu proti poškození membrán mozkové kůry potkana lipidovou peroxidací. Výsledky studie mohou přispět k výzkumu v oblasti vývoje léků pro léčbu nemocí, kde je třeba odstranit oxidační stres

  Coenzyme Q beside its fundamental role of an electron carrier associated with ATP production is involved in many other functions in organism. Its reduced form works as a strong antioxidant agent which is used in a wide range of pathological states including nervous system. The aim of our study was to specify the appropriate concentration range of coenzyme Q derivatives for the best antioxidant defense of rat cerebral cortex membranes against lipid peroxidation damage. Our results can help in the development of new drugs for the treatment of diseases where the oxidative stress is necessary to remove
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178645