Počet záznamů: 1  

Environmentally Friendly Phthalocyanine Catalysts for Water Decontamination - Non Photocatalytic Systems

 1. 1. 0333712 - UCHP-M 2010 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Klusoň, Petr - Drobek, M. - Zsigmond, A. - Baranyi, J. - Bata, P. - Zárubová, Š. - Kalaji, A.
  Environmentally Friendly Phthalocyanine Catalysts for Water Decontamination - Non Photocatalytic Systems.
  [Ftalocyaniny přátelské pro životní prostředí vhodné k dekontaminaci znečištěné vody – nekatalytické systémy.]
  Applied Catalysis B - Environmental. Roč. 91, 3-4 (2009), s. 605-609 ISSN 0926-3373
  Grant CEP: GA ČR GD203/03/H140; GA AV ČR KAN400720701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40720504
  Klíčová slova: phthalocyanines * phenol * chlorophenols
  Kód oboru RIV: CI - Průmyslová chemie a chemické inženýrství
  Impakt faktor: 5.252, rok: 2009

  In this work we report on possible utilisation of sulphonated phthalocyanines as efficient oxidation catalysts for the removal of various traces of chlorinated compounds from an aquatic environment. Photocatalytic oxidations were carried out with visible and ultraviolet light in agreement with location of their distinctive absorption bands in both these regions. The reaction rate of decomposition of the substrate was measured as a function of pH. Special attention was paid to describe aggregation of the photocatalyst resulting in significant decreasing of the photooxidation activity. Photocatalytic efficiency was verified according to calculated quantum yields.

  V této práci je popsáno využití sulfonovaných ftalocyaninů jako významných oxidačních katalalyzátorů pro odstraňování řady stopových kontaminantů z vodného prostředí. Fotokatalytické oxidaci byly vedeny jak ve viditelné tak v UV oblasti světelného spektra. Rychlost rozkladu modelového kontaminantu byla dána do souvislosti s hodnoutou pH. Zvláštní pozornost byla věnována agregaci používaných ftalocyaninů. Fotokatalytická oxidace byla kvantifikována pomocí kvantových výtěžků.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178639