Počet záznamů: 1

Orientace v prostoru podle abstraktních vizuálních stimulů : transformace geometrických vlastností stimulů

 1. 1.
  0333710 - FGU-C 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Nekovářová, Tereza - Nedvídek, Jan - Klement, Daniel - Rokyta, R. - Bureš, Jan
  Orientace v prostoru podle abstraktních vizuálních stimulů : transformace geometrických vlastností stimulů.
  [Spatial orientation in a real space according to abstract visual stimuli: transformation of geometric features of stimuli.]
  Psychiatrie. Roč. 13, č. 4 (2009), s. 181-185 ISSN 1211-7579.
  [Konference Centra neuropsychiatrických studií /9./. Znojmo, 15.10.2009-17.10.2009]
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0517; GA MŠk(CZ) LC554; GA ČR(CZ) GA309/09/0286; GA AV ČR KJB500110704
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: cognition * geometry of space * macaque
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy

  Studovali jsme schopnost makaků orientovat se v reálném prostoru podle vizuálních stimulů navržených jako abstraktní reprezentace tohoto prostoru. Tyto stimuly byly rotovány nebo byly transformovány jejich eukleidovské vlastnosti

  We study the ability of monkeys to orient in a real space according to abstract spatial stimuli presented on the computer screen and designed as a representation of the “real response space”. These stimuli were rotated or their euclidean features were transformed
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178637