Počet záznamů: 1

Historikův virtuální svět. Interiér kostela jako typ reprezentativního prostoru v pozdně středověkých Čechách

 1. 1.
  0333707 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Šimůnek, Robert
  Historikův virtuální svět. Interiér kostela jako typ reprezentativního prostoru v pozdně středověkých Čechách.
  [Historian’s virtual world. The interieur of the Church as a type of representative space in the late medieval Bohemia.]
  Rituály, ceremonie a festivity ve střední Evropě 14. 15. století. Praha: Filosofia, 2009 - (Nodl, M.; Šmahel, F.), s. 257-298. Colloquia mediaevalia Pragensia, 12. ISBN 978-80-7007-298-1
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: churches * monasteries * liturgical memory
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Východiskem studie je rekonstrukce vizuálních médií šlechtické paměti v prostředí sakrálních institucí (vizuální stránka) a v návaznosti na dějovou složku rekonstrukce běžného modelu liturgické paměti donátorů a „přítomnosti zemřelých mezi živými“ („Gegenwart der Toten unter den Lebendigen“).

  The starting point of the study is the reconstruction of scale of visual mediums of noble memory in religious buildings (churches) and under consideration of liturgic operation in each church is the aim of the study the reconstruct the liturgical memory of the donators and the „presence of the dead among the living“ („Gegenwart der Toten unter den Lebendigen“).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178635