Počet záznamů: 1  

Genetical genomic determinants of alcohol consumption in rats and humans

 1. 1. 0333701 - FGU-C 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Tabakoff, B. - Saba, L. - Printz, M. - Flodman, P. - Hodgkinson, C. - Goldman, D. - Koob, G. - Richardson, H.N. - Kechris, K. - Bell, R.L. - Hübner, N. - Heinig, M. - Pravenec, Michal - Mangion, J. - Legault, L. - Dongier, M. - Conigrave, K.M. - Whitfield, J.B. - Saunders, J. - Grant, B. - Hoffman, P.L.
  Genetical genomic determinants of alcohol consumption in rats and humans.
  [Geneticko genomické determinanty konzumace alkoholu u potkanů a u lidí.]
  BMC BIOLOGY. Roč. 7, - (2009), s. 70-70 ISSN 1741-7007
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) 1M0520
  Grant ostatní:Howard Hughes Medical Institute(US) 55005624
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: alcohol consumption * rat * gene expression profiles
  Kód oboru RIV: EB - Genetika a molekulární biologie
  Impakt faktor: 5.636, rok: 2009

  In the HXB/BXH recombinant inbred (RI) rats, correlation analysis of brain gene expression levels with alcohol consumption in a two-bottle choice paradigm generated a list of candidate genes and signaling pathways. In the human populations, polymorphisms in genes associated with GABA synthesis and GABA receptors, as well as genes related to dopaminergic transmission, were associated with alcohol consumption.The results suggest cross-species similarities in pathways that influence predisposition to consume alcohol by rats and humans. Our results also suggest that different genetic factors predispose alcohol dependence versus the phenotype of alcohol consumption

  Vazebné a korelační analýzy profilů genové exprese a kozumace alkoholu u BXH/HXB rekombinantních inbredních kmenů odhalily řadu kandidátních genů a signálních drah. U lidí byly zjištěny polymorfizmy asociované s GABA syntézou a s GABA receptory, jakož i s geny podílejícími se na dopaminergním přenosu a s konzumací alkoholu. Tyto výsledky ukazují na mezidruhovou podobnost v drahách ovlivňujících predispozici ke konzumaci alkoholu u potkanů a lidí. Naše výsledky naznačují, že rozdílné genetické faktory predisponují k závislosti na alkoholu na rozdíl od fenotypu konzumace alkoholu
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178630