Počet záznamů: 1

Paměť válečných událostí. Memoriální tabule v kostele sv. Pankráce v Praze

 1. 1.
  0333700 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šimůnek, Robert
  Paměť válečných událostí. Memoriální tabule v kostele sv. Pankráce v Praze.
  [The Memory of War Events. A Memorial Tablet in the St. Pancras’ Church in Prague.]
  Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 12, č. 1 (2009), s. 139-164 ISSN 0862-979X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: middle ages * historical memory * battles
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Válečné dějiny byly vždy spjaty s historickou pamětí. Šíře a různorodost memoriálních médií je předmětem první části studie, na niž navazuje případová studie věnovaná paměti padlých v bitvě u Vyšehradu (1420) v kostele sv. Pankráce v Praze.

  War history in a broader sense of the word is integrally connected with the historical memory. The broadness and variety of memorial media are analyses in the initial part of the paper; this section is followed with a case study focused on the memory of the dead in the battle of Vyšehrad (1420) in St. Pancras’ Church in Prague.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178629