Počet záznamů: 1

– Venkovský kostel v pozdním středověku. Zátoň 1480–1520

 1. 1.
  0333698 - HIU-Y 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šimůnek, Robert - Lavička, R.
  – Venkovský kostel v pozdním středověku. Zátoň 1480–1520.
  [Rural church in the Late Middle Ages. Zátoň 1480−1520.]
  Jihočeský sborník historický. 77-78, - (2009), s. 85-135 ISSN 0323-004X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80150510
  Klíčová slova: middle ages * churches * social networks
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny

  Na základě rozboru písemných pramenů a jejich konfrontace se stavebněhistorickým a uměnovědným rozborem autoři nejen rekonstruovali dějiny a stavební vývoj jihočeského venkovského kostela okolo roku 1500, ale současně dokumentovali nutnost sociálně zaměřeného pohledu na dějiny sakrálních staveb − každá z hlediska své stavební podoby i vnitřní výzdoby vyplývala z potřeb konkrétního okruhu lidí (sociální sítě) a jako takovou je třeba ji při interpretaci vnímat.

  On the basis of body of written sources and analysis of building development and the decoration of interieur (wall paintings etc.) of South-Bohemian rural church about 1500 the study shows the necessity of not only art-historical, but also „social-based“ interpretation of the history of church − because its building development and the decoration of interieur corresponded with the needs of its social network.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178627