Počet záznamů: 1  

Changes in Electrostatic Surface Potential of Na+/K+-ATPase Cytoplasmic Headpiece Induced by Cytoplasmic Ligand(s) Binding

 1. 1. 0333696 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Kubala, M. - Gryčová, Lenka - Lánský, Zdeněk - Sklenovský, P. - Janovská, M. - Otyepka, M. - Teisinger, Jan
  Changes in Electrostatic Surface Potential of Na+/K+-ATPase Cytoplasmic Headpiece Induced by Cytoplasmic Ligand(s) Binding.
  [Změny v povrchovém elektrostatickém potenciálu velké cytoplazmatické smyčky Na+/K+ ATPázy vyvolané vazbou cytoplazmatických ligandů.]
  Biophysical Journal. Roč. 97, č. 6 (2009), s. 1756-1764 ISSN 0006-3495
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA303/07/0915
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA203/07/0564; GA ČR(CZ) GD203/09/H046
  Program:GD
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: Na(+)/K(+)-ATPase * intrinsic fluorescence * quenching
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 4.390, rok: 2009

  A set of single-tryptophan mutants of the Na(+)/K(+)-ATPase isolated, large cytoplasmic loop connecting transmembrane helices M4 and M5 (C45) was prepared to monitor effects of the natural cytoplasmic ligands (i.e., Mg(2+) and/or ATP) binding. We introduced a novel method for the monitoring of the changes in the electrostatic surface potential (ESP) induced by ligand binding, using the quenching of the intrinsic tryptophan fluorescence by acrylamide or iodide

  Byla připravena řada jednotryptofanových konstruktů velké cytoplazmatické smyčky Na(+)/K(+)-ATPázy za účelem sledování vlivu vazby přirozených cytoplazmatických ligandů jako například Mg(2+) nebo ATP. Představujeme zcela novou metodu sledování změn povrchového elektrostatického potenciálu v souvislosti s vazbou ligandů, založenou na zhášení přirozené tryptofanové fluorescence acrylamidem anebo iodidem
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178625