Počet záznamů: 1  

Magické praktiky lásky v kontextu lidové víry

 1. 1. 0333689 - UEF-S 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Navrátilová, Alexandra
  Magické praktiky lásky v kontextu lidové víry.
  [Magic practices of love in the context of the folk belief.]
  Folia ethnographica. Roč. 43, - (2009), s. 3-19 ISSN 0862-1209
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90580513
  Klíčová slova: folk religion * belief * love magic * presages and prophecies of the wedding * Bohemia and Moravia
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie

  Článek se zabývá magicko-náboženskými úkony a praktikami založenými na víře v možnost vyvolání lásky i v přivolání trestu za její nenaplnění či zradu.Vychází z českých a moravských pramenů z 19. a počátku 20. století a naznačuje souvislosti s projevy v současnosti.

  The article deals with magic-religious operations and practices based on the belief in the possiblity of awaking and confirming love, if the need is of bringing a punishment for its refuse or betrayal.It is based on Czech and Moravian sources from the 19th and early 20th centuries and implies the connection with similar present phenomenons. It analyses concrete manifestations of traditional believes in natural preparations for love and their percepotion in connection with the catholic doctrine.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178621