Počet záznamů: 1  

Synchronous In Situ ATPase Activity, Mechanics, and Ca2+ Sensitivity of Human and Porcine Myocardium

 1. 1. 0333681 - FGU-C 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Griffiths, P. J. - Isackson, H. - Pelc, Radek - Redwood, C.S. - Funari, S.S. - Watkins, H. - Ashley, C. C.
  Synchronous In Situ ATPase Activity, Mechanics, and Ca2+ Sensitivity of Human and Porcine Myocardium.
  [Souběžně detekovaná ATP-aktivita, mechanické vlastnosti a Ca2+sensitivita lidského a prasečího myokardu.]
  Biophysical Journal. Roč. 97, č. 9 (2009), s. 2503-2512 ISSN 0006-3495
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06063
  Grant ostatní:EC(XE) RII3-CT-2004-506008
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: myocardium * actomyosin-ATPase * synchrotron-radiation
  Kód oboru RIV: ED - Fyziologie
  Impakt faktor: 4.390, rok: 2009

  The present study describes a novel procedure of recording the acto-myosin ATPase in heart tissue directly in situ, with the use of UV diodes. Results thus obtained are correlated with structural observations recorded by diffraction of synchrotron radiation; those enable to assess (also in situ) the orientation of myosin-S1 subunits (molecular motors). This is important e.g. in certain cardiomyopathies whose molecular basis has not been satisfactorily understood yet

  Studie popisuje nový postup měření aktivity aktomyosinové ATPázy srdeční tkáně přímo in situ, a to pomocí UV diod. Získané výsledky jsou zkorelovány se strukturními pozorováními provedenými pomocí difrakce synchrotronového záření; ta umožňují sledovat (rovněž in situ) orientaci S1 podjednotek myosinu (molekulárních motorů). To je důležité např. u některých kardiomyopatií, jejichž molekulární podstata dosud nebyla uspokojivě pochopena
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178615