Počet záznamů: 1  

Experimental identification of nonlinear dynamic properties of built-up structures

 1. 1. 0333666 - FZU-D 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Heller, Luděk - Foltete, E. - Piranda, J.
  Experimental identification of nonlinear dynamic properties of built-up structures.
  [Experimentální zjišťování nelineárních dynamických vlastností montovaných konstrukcí.]
  Journal of Sound and Vibration. Roč. 327, 1-2 (2009), 183-196 ISSN 0022-460X
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100520
  Klíčová slova: nonlinear damping * equivalent modal parameters * wavelet transformation
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
  Impakt faktor: 1.414, rok: 2009

  The paper is focused on the nonlinear damping capacity of built-up structures owing to presence of frictional joints. To quantify and characterise the nonlinear dynamic behaviour of built-up structures, a novel experimental procedure is introduced based on the wavelet transform providing equivalent modal parameters identification. In order to analyse the influence of the interfacial pressure and the interface area on the dynamic behaviour of built-up structures, an experimental study conducted on a simple built-up structure consisting of two bolted beams is presented. Results in terms of equivalent modal parameters are finally discussed and rationalised.

  Práce je zaměřena na nelineaární konstrukční tlumení montovaných struktur, které je důsledkem přítomnosti třecích spojů. Je prezentována nová experimentální metoda identificatce equivalentních modalních parametrů, která je založena na využití vlnkové transformace. Dalé je představena experimentální analýza jednoduché montované struktury. Výsledky analýzy jsou v závěru interpretovány a diskutovány.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178604