Počet záznamů: 1

Dnešní mikroskopie v biomedicíně: Tak trochu jinak

 1. 1.
  0333661 - FGU-C 2010 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Raška, Ivan
  Dnešní mikroskopie v biomedicíně: Tak trochu jinak.
  [Today´s microscopy in biomedicine: somewhat different view.]
  Československá fyziologie. Roč. 58, č. 1 (2009), s. 4-14 ISSN 1210-6313
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA304/06/1691; GA ČR GA304/09/1047
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA304/05/2168; GA ČR(CZ) GA304/06/1662; GA MŠk(CZ) LC535; GA UK(CZ) 13308
  Program:LC
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50110509
  Klíčová slova: light and electron microscopy * biomedicine
  Kód oboru RIV: EA - Morfologické obory a cytologie

  V článku je popisován pokrok v biomedicínsky zaměřené světelné mikroskopii a prozařovací elektronové mikroskopii. Důležitý je rozbor okolností vedoucích na daném pracovišti k výběru určitého typu mikroskopu z hlediska účelnosti a využitelnosti

  This review describes the progress of light and transmission electron microscopy in biomedicine. The essential part is an analysis of circumstances within a given laboratory that leads to an acquisition of the precise type of microscope
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178600