Počet záznamů: 1  

Františkáni a jejich působení na periferiích Evropy/křesťanstva v pozdním středověku

 1. 1. 0333659 - FLU-F 2010 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Hlaváček, Petr
  Františkáni a jejich působení na periferiích Evropy/křesťanstva v pozdním středověku.
  [The Franciscans and their activity on the peripheries of Europe/ Christianity in the Late Middle Ages.]
  Františkánství v kontaktech s jiným a cizím. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta & FILOSOFIA, nakladatelství Filozofického ústavu AV ČR, 2009 - (Hlaváček, P.; Beneš, P.; Hlaváček, P.; Pospíšil, C.), s. 125-134. Europaeana Pragensia 1 – Historia Franciscana III. ISBN 978-80-7308-283-3
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: Franciscanism * Christendom * Bohemia * Europe * Asia * Middle Ages
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství

  Stať Petra Hlaváčka se zabývá dějinami českého a evropského františkánství a jeho kontaktů s jiným a cizím ve středověku a raném novověku.

  Zhe essay by Petr Hlaváček deals with the History of Bohemian and European Franciscanism and its contacts with otherness and foreignness.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178598