Počet záznamů: 1  

Spectroelectrochemistry: the best of two worlds

 1. 1. 0333627 - UFCH-W 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Kaim, W. - Fiedler, Jan
  Spectroelectrochemistry: the best of two worlds.
  [Spektroelektrochemie: nejlepší ze dvou světů.]
  Chemical Society Reviews. Roč. 38, č. 12 (2009), s. 3373-3382 ISSN 0306-0012
  Grant CEP: GA MŠk OC 140
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40400503
  Klíčová slova: different oxidation states * mixed-valent complexes * electronic structure
  Kód oboru RIV: CG - Elektrochemie
  Impakt faktor: 20.086, rok: 2009

  The combination of reaction-oriented electrochemistry with species-focussed spectroscopy in spectroelectrochemistry (SEC) allows for a more complete analysis of electron transfer processes and redox reactions in general. Practical considerations and guidelines are provided in this tutorial review, and selected examples involving UV-VIS-NIR and IR absorption spectroscopy as well as electron paramagnetic resonance (EPR) are presented to illustrate the potential and the applicability of this technique.

  Sloučení reakčně orientované elektrochemie se spektroskopií cílenou na sledování druhů látek do spektroelektrochemie (SEC) umožňuje kompletnější analýzu procesů přenosu elektronu a redox reakcí obecně. V tomto přehledném článku jsou poskytnuty návody, praktické ohledy a vybrané příklady zahrnující UV-VIS-NIR a IR absorbční spektroskopii i elektronovou paramagnetickou resonanci (EPR ), které dokládají využitelnost a možnosti této techniky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0178568